Törmä 23.4.2016
Ensiapu
Sarjat: OR, VI, LI
Maksimipisteet: 10

Taitotehtävä

Tulta päin

Aika alkaa rastihenkilön merkistä ja loppuu kun vartio ilmoittaa olevansa valmis tai rastihenkilön keskeyttäessä suorituksen. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 minuuttia.

Potilaan kotona (merkattu alue) on ollut pieni tulipalo ruokaa laitettaessa. Tulipalo on sammunut itsestään, mutta rasvaa on roiskunut potilaan päälle. Vartion tehtävänä on auttaa potilas asunnosta ulos ja antaa tarvittava ensiapu.

Palovammojen hoitoon saa käyttää vartion omia ensiapu- ja muita välineitä.

Saattaja ei saa antaa vartiolle neuvoja suullisesti eikä osallistua tehtävän suorittamiseen.

Arvostelu

Oikea toiminta ensiaputilanteessa 10 p.

Tästä tehtävästä on olemassa erilliset versiot seuraaville sarjoille:

Lisätty 8.11.2016