Törmä 23.4.2016
Yhteistyö
Sarjat: TU, OR, VI, LI
Maksimipisteet: 8

Taitotehtävä

Teuvo, maanteiden kuningas

Tehtävä on kaksiosainen.

A)
Vartion tehtävänä on seurata esitystä, jossa rastihenkilö ajaa autolla liikenteessä. Esityksen jälkeen vartion tulee kirjoittaa annetulle vastauslomakkeelle kahdeksan (8) rastihenkilön esityksessä tekemää, tieliikennelaissa määriteltyä liikennerikkomusta. Rikkeitä saattaa olla esityksessä useampiakin. Ohjeellinen aika vastauslomakkeen täyttämiseen on 5 min.

B)
Vartion tehtävänä on vastata kysymyspaperin monivalintakysymyksiin. Oikeat vastaukset merkitään erilliseen vastauslomakkeeseen. Jokaisessa kysymyksessä on vain yksi oikea vastaus, eikä useampia vastauksia saa valita per kysymys. Ohjeellinen aika vastauslomakkeen täyttämiseen on 10 min. Vastauslomake ja kysymyspaperit tulee palauttaa poistumispisteelle.

Vartio saa käyttää omia muistiinpanovälineitä tehtävän suorituksessa, myös esityksen aikana. Kaikkien elektronisten välineiden käyttö tehtävän suorittamiseen on kielletty.

Saattaja saa osallistua tehtävän suorittamiseen.

Arvostelu

A: Jokainen oikein nimetty liikennerikkomus 0,5p
B: Oikea vastaus 0,2p

Rastikäskyn vastainen suoritus 0p

Lisätty 8.11.2016