Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Partiotaidot
Sarjat: KE, PU
Maksimipisteet: 3

Taitotehtävä

Helen Keller

Aika alkaa rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia, minkä jälkeen rastihenkilö keskeyttää suorituksen. Tehtävä loppuu, kun vartion kolmas ja neljäs jäsen palauttavat rastihenkilölle punaisen lapun vartion nimellä ja numerolla varustettuna.

Vartion tehtävänä on siirtää saamansa kirjainyhdistelmä ensimmäiseltä jäseneltään kolmannelle ja neljännelle. Tehtävää varten vartio jakaantuu kolmeen osaan ja kukin vartion jäsen asettuu rastimiehen osoittamaan paikkaan. Ensimmäinen jäsen saa siirrettävän kirjainyhdistelmän, neulan ja keltaisen lapun, jolle hän pistelee viestin toisen jäsenen tunnusteltavaksi. Vartion toinen jäsen tunnustelee viestilappua pressun ali ja siirtää viestin tussilla vihreälle lapulle, jonka sen jälkeen vie vartion viimeisille jäsenille ja palaa paikalleen. Lopuksi vartion kolmas ja neljäs jäsen kirjoittavat saamansa viestin tavallisilla aakkosilla punaiselle lapulle.

Vartion ensimmäisellä ja viimeisillä jäsenillä on käytössään pistekirjoitusavain.
Vartion kolmas ja neljäs jäsen saavat keskustella keskenään vihreän lapun saatuaan. Kaikki muu vartion jäsenten välinen kommunikointi muuten kuin lappujen välityksellä on tehtävän aikana kielletty. Vartion jäsenten siirtyminen on kielletty lukuun ottamatta vartion toisen jäsenen lapun viemistä viimeisille jäsenille. Keltaista lappua ei saa siirtää pressun toiselle puolelle eikä toinen jäsen saa katsoa pressun ali.

Arvostelu

Oikea kirjain 0,5 p.
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p.

Tästä tehtävästä on olemassa erilliset versiot seuraaville sarjoille:

Lisätty 25.9.2011