Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Partiotaidot
Sarjat: SI, HA
Maksimipisteet: 3

Taitotehtävä

Helen Keller

Aika alkaa rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia, minkä jälkeen rastihenkilö keskeyttää suorituksen. Tehtävä loppuu, kun vartion kolmas jäsen palauttaa rastihenkilölle punaisen lapun vartion nimellä ja numerolla varustettuna.

Vartion tehtävänä on siirtää saamansa kirjainyhdistelmä ensimmäiseltä jäseneltään kolmannelle. Tehtävää varten vartio jakaantuu kolmeen osaan ja kukin vartion jäsen asettuu rastimiehen osoittamaan paikkaan. Ensimmäinen jäsen saa siirrettävän kirjainyhdistelmän, neulan ja keltaisen lapun, jolle hän pistelee viestin toisen jäsenen tunnusteltavaksi. Vartion toinen jäsen tunnustelee viestilappua pressun ali ja siirtää viestin tussilla vihreälle lapulle, jonka sen jälkeen vie vartion kolmannelle jäsenelle ja palaa paikalleen. Lopuksi vartion kolmas jäsen kirjoittaa saamansa viestin tavallisilla aakkosilla punaiselle lapulle.

Vartion ensimmäisellä ja kolmannella jäsenellä on käytössään pistekirjoitusavain. Kaikki vartion jäsenten välinen kommunikointi muuten kuin lappujen välityksellä on tehtävän aikana kielletty. Vartion jäsenten siirtyminen on kielletty lukuun ottamatta vartion toisen jäsenen lapun viemistä kolmannelle jäsenelle. Keltaista lappua ei saa siirtää pressun toiselle puolelle eikä toinen jäsen saa katsoa pressun ali.

Arvostelu

Oikea kirjain 0,5 p.
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p.

Tästä tehtävästä on olemassa erilliset versiot seuraaville sarjoille:

Lisätty 25.9.2011