Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Partiotaidot
Sarjat: SI, HA
Maksimipisteet: 4

Aikatehtävä

Avaruusseikkailijan turvabingo

Aika alkaa rastimiehen merkistä ja loppuu, kun vartio on saanut bingon tai kaikki kysymykset on käyty läpi.

Vartio pelaa bingoa rastimiehen antamalla pelilaudalla. Yksi vartion jäsenistä hakee rastimiehen osoittamasta ämpäristä kysymyksen. Kysymys voidaan lukea vasta, kun kaikki ovat bingolaudan ääressä. Kysymykset käsittelevät Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita ja niissä on kaksi vastausvaihtoehtoa. Vartio asettaa kiven bingolaudalle näistä kahdesta mielestään oikean vastauksen päälle, minkä jälkeen kiveä ei saa enää siirtää. Kiven saa laittaa vain kyseessä olevan kysymyksen vastausvaihtoehtoihin. Tämän jälkeen vartio voi hakea uuden kysymyksen. Pelilaudan keskimmäisessä ruudussa on valmiiksi kivi. Pelilautaa tai kysymyssankoa ei saa siirtää.

Kun vartiolla on viisi kiveä pysty- vaaka- tai vinorivissä, he huutavat ”bingo”. Tällöin rastimies tarkistaa bingon oikeellisuuden. Jos bingo ei ole oikein, peli jatkuu.

Arvostelu

Nopein aika 4 p.
1,5 * Keskimmäinen aika 0 p.
Väli interpoloidaan suoraviivaisesti

Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p.
Kaikki kysymykset käyty ilman oikeaa bingoa 0 p.

Lisätty 25.9.2011