Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Erä ja luonto
Sarjat: SI, HA
Maksimipisteet: 4

Aikatehtävä

Aliens

Aika alkaa rastihenkilön merkistä ja loppuu, kun koko vartio on päässyt radan läpi.
Maksimiaika on 10 minuuttia, minkä jälkeen suoritus keskeytetään.

Vartion tehtävänä on vastata radan varrella oleviin monivalintakysymyksiin suullisesti rastimiehelle. Kysymykset liittyvät Suomessa esiintyviin vieraslajeihin. Jokaista vartion antamaa väärää vastausta kohden vartio joutuu suorittamaan yhden sakkokierroksen radan lopussa. Vartion hajaantuminen tehtävän aikana ja omien lähdemateriaalien käyttö on kielletty.

Arvostelu

Nopein aika 4 p.
1,5 * Keskimmäinen aika 0 p.
Väli interpoloidaan suoraviivaisesti

Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p.

Lisätty 25.9.2011