Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Erä ja luonto
Sarjat: KU, KE, PU, SI, HA
Maksimipisteet: 4

Taitotehtävä

Elinehto

Aika alkoi rastikäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän ensimmäisen osan suorittamiseen on 15 minuuttia ja toisen osan suorittamiseen 15 minuuttia. Ensimmäinen ajanotto katkeaa, kun vartio ilmoittautuu valmiin vedensuodattimen kanssa suodatuspisteelle. Tämän jälkeen suodatinta ei saa enää muokata. Toinen ajanotto alkaa rastimiehen merkistä ja loppuu vartion palauttaessa minigrip-pussin rastimiehelle.

Vartion tehtävänä on valmistaa rastimiehen osoittamia luonnonmateriaaleja hyödyntäen mukana tuomaansa puolen litran limupuloon vedensuodatin, jolla se tämän jälkeen puhdistaa rastimiehen antaman likaveden mahdollisimman kirkkaaksi. Vartio saa likavettä yhden litran. Suodatettua vettä tulee palauttaa vähintään 1 dl. Vesi palautetaan vartion numerolla varustetussa, suljetussa minigrip-pussissa. Vain rastimiehen osoittamien materiaalien käyttö on sallittu.

Arvostelu

Asteikon kirkkain vesi 4 p.
Asteikon samein vesi 0 p.

1. tai 2. maksimiajan ylitys 0 p.
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus 0 p.

Lisätty 25.9.2011