Tähti Punkku 17.–18.9.2011
Erä ja luonto
Sarjat: VA, KU, KE, PU, SI, HA
Maksimipisteet: 5

Aika- ja taitotehtävä

Lintu vai kala?

Aika alkaa rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän ensimmäisen osan suorittamiseen on yksi (1) minuutti, minkä jälkeen rastimies keskeyttää suorituksen. Vartion tehtävänä on tunnistaa rastihenkilön osoittaman rajatun alueen ympärillä sijaitsevien kuvien suomalaiset eläinlajit. Rajatulta alueelta ei saa poistua. Ajan loputtua vartio siirtyy yhdessä rastimiehen osoittamaan paikkaan.

Tehtävän toinen osa alkaa myös rastimiehen merkistä. Aikaa toisen osan suorittamiseen on maksimissaan kolme (3) minuuttia, minkä jälkeen rastimies keskeyttää suorituksen. Vartion tehtävänä on valita saamiensa vastauskorttien joukosta näkemiensä eläinlajien nimet ja palauttaa ne rastihenkilölle. Nimilappuja saa palauttaa maksimissaan 10.

Omien lähdemateriaalien ja muistiinpanovälineiden käyttö on kielletty koko tehtävän ajan.

Arvostelu

Oikea vastaus 0,5 p.
Ylimääräinen lappu -0,5 p.
Rastikäskyn vastainen suoritus 0 p.

Lisätty 25.9.2011